Bật nhạc này cả phố chạy qua

Bố mẹ tôi thường bảo “Làm kinh doanh mà không quản lý được tài chính thì sớm muộn cũng đi ăn mày” Và chúng tôi ăn mày thật. Đang làm dang dở bộ sưu tập Xuân- hè cho DEADEND thì cơn khủng hoảng của đại dịch Vũ Hán kéo tới, không ai buồn mua đồ nên chúng tôi thất thu, không đủ tiền chi trả cho các hoá đơn hằng tháng nên phải chịu lỗ gần nửa năm trời.