Reimagine: Grenade Vest

in Military Green

– Inspired by the Vietnam War Grenade Vest.

– Designed for emergency.

– 100% cotton ripstop fabric.

– Two large patched pockets at front.

– Adjustable width.

– Suitable for grenade types: RG-42, RGD-33, F1.

– AK-47 friendly.

– Made in Nam.

– Áo đựng lựu đạn sử dụng khi có biến
– 100% cotton ripstop.
– Hai túi đắp lớn ở thân trước.
– Độ rộng áo tuỳ chỉnh.
– Thích hợp cho các loại lựu đạn RG- 42, RGD- 33, F1
– Hỗ trợ tuyệt đối cho dòng AK-47
– Hàng nội địa.

Sizing (in cm)

One size fits all

Sorry, You're Late

Out of stock