Girl Souvenir Bandana

in Natural Cotton

– 60cm x 60cm.

– Handcrafted natural cotton fabric by the H’mong artisans in North Vietnam.

– Custom screenprint.

– Shrinkage may occur due to the nature of raw cotton. Enjoy the ageing process.

– 60cm x 60cm.
– Vải bông tự nhiên được dệt bởi các nghệ nhân vùng núi Tây Bắc.
– Hình in kéo lụa thủ công.
– Vải có thể co rút nhẹ do tính chât tự nhiên của vải bông thô nhuộm chàm. Hãy tận hưởng quá trình lão hoá của sản phẩm.

Sorry, You're Late

Out of stock