Girl Bandana Tote

in Natural Cotton

– 36cm X 36cm.

– Handcrafted fabric by the H’mong Artisans in North Vietnam.

– Large size tote bag. Each bag is constructed from 4 of our bandanas.

– Custom screenprint.

– Shrinkage may occur due to the nature of raw cotton. Enjoy the ageing process.

– 36 x 36cm.
– Vải bông tự nhiên được dệt bởi các nghệ nhân vùng núi Tây Bắc.
– Túi tote lớn. Mỗi túi được may từ 4 khăn bandana của DEADEND.
– Hình in kéo lụa thủ công.
– Vải có thể co rút nhẹ trong thời gian sử dụng do tính chât tự nhiên của vải bông thô. Hãy tận hưởng quá trình lão hoá của sản phẩm.

Sorry, You're Late

Out of stock