Girl Bandana Tote

in Indigo

– 36cm X 36cm.

– Handcrafted fabric.

– Hand-dyed in natural indigo by the H’mong Artisans in North Vietnam.

– Large size tote bag. Each bag is constructed from 4 of our bandanas.

– Custom screenprint.

– Shrinkage and color bleeding may occur due to the nature of indigo dye and raw cotton. Enjoy the ageing process

 

– 36 x 36cm.
– Vải bông tự nhiên được dệt và nhuộm thủ công bởi các nghệ nhân vùng núi Tây Bắc.
– Túi tote lớn. Mỗi túi được may từ 4 khăn bandana của DEADEND.
– Hình in kéo lụa thủ công.
– Vải có thể co rút nhẹ và ra màu trong thời gian sử dụng do tính chât tự nhiên của vải bông thô nhuộm chàm. Hãy tận hưởng quá trình lão hoá của sản phẩm.

Sorry, You're Late

Out of stock