Category: Article

  • Phông Bạt

    Our second collection was a challenge, but we are determined to finish the task by any means necessary. After completing the production phase, DEADEND began planning for a look-book and campaign shoot. Before the pandemic, we planned to upgrade our brand through a famous studio in Saigon. Unfortunately, our destiny has tied us with our […]

  • Phông Bạt

    Chúng tôi chật vật làm cho xong bộ sưu tập thứ 2 của mình bằng mọi giá. Làm xong quần áo, DEADEND bắt đầu triển khai kế hoạch hình ảnh, chụp sách nhìn. Trước dịch để nâng cấp thương hiệu, chúng tôi đã liên hệ với một studio đình đám ở Sài Gòn để thực […]